PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 czerwca 2013 19:50

W zebraniu uczestniczyli :


1. Paweł Dusza – Przewodniczący Rady – Wrocław
2. Franciszek Śmiechowski – V-ce Przewodniczący – Wrocław
3. Antoni Cygan – V-ce Przewodniczący – Stronie Śląskie
4. Czesław Karasiewicz – Członek Komitetu – Ostaszewo Toruńskie
5. Zbigniew Bagrowski - Członek Komitetu – Środa Wlkp.
6. Robert Radziun – Członek Komitetu – Bogatynia
7. Roman Bodak – Członek Komitetu – Bolesławiec
8. Bogusław Krzysztofek – Członek Komitetu – Wrocław
9. Dariusz Mikołajczyk – Członek Komitetu – Wrocław

Zaproszeni Goście :

10. Jarosław Żelazo – Przewodniczący XVII MP – Zgorzelec
11. Tomasz Sowa – Sędzia Główny Mistrzostw

Spotkanie pod przewodnictwem Przewodniczącego Komitetu Rady Stałej Pawła Duszy trwało 1,5h. Po zebraniu wcześniej opinii, Paweł Dusza wysoko ocenił organizację XVI Mistrzostw Polski, które odbyły się w dniach 23-25 marca 2012r w Kołobrzegu. Złożył na ręce Bogusława Krzysztofka – Przewodniczącego XVI Mistrzostw wyrazy uznania i podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji tej imprezy.

Przewodniczący Rady Paweł Dusza poinformował zebranych, że została nawiązana współpraca ( nareszcie ) z władzami Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie w osobach :

- Sławomir Kaczyński – Przewodniczący Krajowej Rady HDK PCK
- Członek Zarządu Głównego PCK
- Adam Fornal – Członek Zarządu Głównego PCK ,

w sprawie wniesienia zapisu naszej imprezy w Kalendarz Ogólnopolski imprez stałych Polskiego Czerwonego Krzyża. Mamy wsparcie w tych osobach, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni ze względu na 16 lat bezustannej ,,walki” w tej materii. Pan Sławomir Kaczyński obiecał, że już na najbliższych spotkaniach Zarządu Głównego PCK oraz Krajowej Rady HDK PCK poruszy ten temat.


Ze względu na przepisy prawne Polskiego Związku Szachowego na wniosek Sędziego Głównego, XVII MP w Szachach, p. Tomasza Sowy wnosi się poprawkę do regulaminu naszych mistrzostw w punkcie 7.                   Czas gry należy zmienić na 10-60 minut – Szachy Szybkie (z możliwością dodawania czasu sekundowego do wykonanego posunięcia na szachownicy np. 10 min + 5 s)


Po długiej dyskusji Rada Stała Mistrzostw na wniosek p Tomasza Sowy wnosi zapis do regulaminu w punkcie 12. Nie należy zmieniać ustalonego komunikatu danych mistrzostw po przyjeździe na imprezę przez uczestników, biorących udział w tych mistrzostwach (zastrzeżenia kierować do organizatora po otrzymaniu zaproszenia       przed mistrzostwami). Komunikat Organizatora jest niezmienny na daną imprezę.
Na spotkaniu poruszono wiele jeszcze innych pomniejszych spraw związanych z mistrzostwami, ale rozwiązano je w pomniejszych dyskusjach.


Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Stałej Mistrzostw Paweł Dusza poinformował zebrane grono, że XVIII Mistrzostwa Polski w Szachach HDK PCK odbędą się 2014 roku w Bielsku-Białej organizowane przez Zarząd Rejonowy PCK w Gliwicach.

W imieniu Komitetu Rady Stałej Mistrzostw Polski
Honorowych Dawców Krwi PCK w Szachach
Przewodniczący Paweł Dusza

Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2016 20:48