PDF Drukuj Email

SPRAWOZDANIE

ZE SPOTKANIA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO MISTRZOSTW POLSKI W SZACHACH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W STRONIU ŚLĄSKIM

Dnia 20 marca 2004r.

W zebraniu uczestniczyli:

1. Paweł Dusza - Wrocław-Przewodniczący Komitetu

2. Antoni Cygan - Stronie Śląskie

3. Franciszek Śmiechowski - Wrocław

4. Stanisław Bogumił - Knurów

5. Zbigniew Bagrowski - Sroda Wielkopolska

Zaproszeni goście:

1. Mariusz Oleśko - Przedstawiciel Klubu HDK PCK Kudowa Zdrój

2. Tadeusz Hapiak - Polkowice

3. Henryk Sodkiewicz - V-ce Przewodniczący Rady Wielkopolskiej HDK PCK

Po półtoragodzinnej dyskusji zebrane grono zaproponowało , aby po przyjęciu i wpisaniu do rejestru imprez kulturalno - sportowych przez Radę Reprezentantów HDK PCK w Warszawie w/w Mistrzostwa , aneksem wpisać do regulaminunowe zapisy. Są to:

1. Jednostka , która zgłosiła akces organizacji Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach w roku następnym , potwierdziła organizację imprezy do 30 września roku bieżącego , w którym złożyła propozycję , a drugi oferent (rezerwa) do 31 grudnia tego samego roku.

2. Proponuje się , aby (jeżeli złoży taki akces) Mistrz Drużynowy danego roku , miał pierwszeństwo w organizacji imprezy na swoim terenie.

W imieniu komitetu

Paweł Dusza

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu

2. Dolnośląska Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK we Wrocławiu

3. Krajowa Rada Reprezentantów Honorowych Dawców Krwi PCK w Warszawie