Drukuj
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 20 maja 2012 05:37

Sprawozdanie

Ze spotkania Rady Stałej Komitetu Organizacyjnego

Mistrzostw Polski w Szachach Honorowych Dawców Krwi

Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu dnia 23 marca 2012 r.

W zebraniu uczestniczyli :

1. Paweł Dusza – Przewodniczący Komitetu – Wrocław

2. Franciszek Śmiechowski – V-ce Przewodniczący – Wrocław

3. Antoni Cygan – V-ce Przewodniczący – Stronie Śląskie

4. Czesław Karasiewicz – Członek Komitetu – Ostaszewo Toruńskie

5. Robert Radziun – Członek Komitetu – Bogatynia

6. Zbigniew Bagrowski – Członek Komitetu – Środa Wlkp.

7. Dariusz Mikołajczyk – Członek Komitetu – Wrocław

Zaproszeni goście :

8. Lesław Kosik – Członek Krajowej Rady HDK PCK – Wrocław

9. Bogusław Krzysztofek – Przewodniczący XVI MP – Wrocław

10. Aleksander Sokólski – Sędzia Główny Mistrzostw

Spotkanie trwało 2h. Przewodniczący Komitetu Rady Stałej Mistrzostw Polski Paweł Dusza, podsumował XV Mistrzostwa, które odbyły się 1-3 kwietnia 2011 r. w Bolesławcu woj. Dolnośląskie. Impreza ta została pozytywnie oceniona przez wszystkich członków Komitetu Rady Stałej.

Przewodniczący Paweł Dusza poruszył temat nowelizacji ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010r. i wynikające z tego zobowiązania dotyczące naszej imprezy. Federacje Sportowe danej dyscypliny sportu działające w Polsce ( np. szachy ), mają wg. Ustawy wyłączność na zgodę organizacji takich mistrzostw jak nasza. Przewodniczący naszego Komitetu otrzymał taką zgodę od władz Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, podpisaną przez Prezesa tego zarządu p. Tomasza Sielickiego. Rygorystyczne przepisy jakie posiadamy oraz regulamin Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach zostały przez władze Federacji Szachowej zatwierdzone i jest zgoda co do jej kontynuowania w przyszłości wg. teraźniejszych przepisów.

Na wniosek Przewodniczącego Pawła Duszy Komitet Rady Stałej podjął decyzję, że członkowie w/w rady jeżeli nie uczestniczą w jej pracach przez okres 3 lat, nie są ujmowani w zapisach tego gremium.

Komitet Rady Stałej podjął decyzję ( ponieważ nie posiadamy własnych środków, ani konta bankowego),            że organizator kolejnych mistrzostw pokrywa koszty administracyjne w/w Rady.

Komitet Rady Stałej wprowadza zmiany do Regulaminu Mistrzostw, zatwierdzone już parę lat temu, ale nie wprowadzone do druku ze względów administracyjnych. Są to :

p.2 regulaminu … W Mistrzostwach biorą udział Honorowi Dawcy Krwi PCK

p.4 regulaminu … W Mistrzostwach mogą wziąć udział Honorowi Dawcy Krwi PCK, członkowie innych stowarzyszeń Honorowego Krwiodawstwa oraz krwiodawcy niezrzeszeni w żadnej organizacji

p7. regulaminu … Czas gry zmienić na 15-30 minut

p.8a regulaminu… sędzia główny w porozumieniu z sędzią rundowym…

p.17 regulaminu.. ( wykreślić )…. lub innych źródeł….

Ponieważ w spotkaniu brał udział p. Lesław Kosik- Członek Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa poproszono go, aby kolejny raz przekazał naszą prośbę do władz czerwonokrzyskich, by wpisały istniejącą już od 16 lat imprezę ogólnopolską do kalendarza imprez stałych Polskiego Czerwonego Krzyża.

Poproszono p. Mikołajczyka Dariusza – Członka Komitetu, a zarazem administratora naszej strony mistrzostw, aby usprawnił możliwość ,,bezkonfliktowego” wejścia na stronę internetową tejże imprezy. Pomoc w jej realizacji zaoferował p. Radziun Robert z Bogatyni, zaś merytoryczną p. Sokólski Aleksander z Wrocławia.

Podjęto również rozmowy na pomniejsze tematy związane z mistrzostwami, ale zostały załatwione przez grono zebranych uczestników spotkania.

W imieniu

Komitetu Rady Stałej Mistrzostw Polski

Honorowych Dawców Krwi PCK w Szachach

Przewodniczący

Paweł Dusza

Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2016 20:57