Drukuj
Wpisany przez Paweł Dusza   
środa, 25 czerwca 2014 18:17

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Stałej Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw

Polski Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża

w Szachach 13.06.2014r. Bielsko-Biała


W zebraniu uczestniczyli :

1. Dusza Paweł – Przewodniczący Rady – Wrocław

2. Śmiechowski Franciszek - V-ce Przewodniczący – Wrocław

3. Cygan Atoni – V-ce Przewodniczący – Stronie Śląskie

4. Mikołajczyk Dariusz – Członek Komitetu – Wrocław

5. Bodak Roman – Członek Komitetu – Bolesłwiec

6. Karasiewicz Czesław – Członek Komitetu – Ostaszewo Toruńskie

7. Oleśko Mariusz – Członek Komitetu – Kudowa Zdrój

8. Radziun Robert – Członek Komitetu – Bogatynia

9. Krzysztofek Bogusław – Członek Komitetu – Wrocław

10. Bagrowski Zbigniew – Członek Komitetu – Środa Wlkp.


Zaproszeni goście :

11. Mielnik Marek – Dyrektor Biura ZR PCK w Bielsku-Białej Organizator XVIII MP HDK PCK w Szachach

12 .Paszkowski Kazimierz – Organizator XVIII MP HDK PCK w Szachach – Gliwice

13. Mróz Waldemar – Radom

14. Piechota Krzysztof – Pszów

15. Matlak Jacek – Sędzia Główny Mistrzostw – Bielsko-Biała

1. Spotkanie pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Stałej Mistrzostw trwało około 2h. Jako pierwszy punkt spotkania wzięto pod ocenę organizację XVII Mistrzostw Polski HDK PCK w Szachach w Niedowie k.Bogatyni w dniach 10-12 maja 2013r. Wszyscy członkowie Komitetu Rady Stałej Mistrzostw dobrze ocenili organizację tychże mistrzostw pod względem merytorycznym i organizacyjnym. W szczególności duży entuzjazm wywołało zrobienie dokumentacji tej imprezy na naszej stronie internetowej dotyczącej historii mistrzostw. W tym miejscu szczególne podziękowania na ręce kolegi Roberta Radzina złożył           Przewodniczący Rady - Paweł Dusza; dla Roberta Sławińskiego z Bogatyni, za innowacyjne wprowadzenie informacji internetowych, które jak myślimy będą drogowskazem dla kolejnych organizatorów mistrzostw.

 2. Na prośbę Przewodniczącego Rady Pawła Duszy podano pod dyskusję nazewnictwo naszej rady. Istotą rzeczy jest to,że wiele instytucji (w szczególności państwowych) nie może nas ,,umiejscowić” w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża. Np. Wiąże wszystkie osoby z organizatorem ostatniej imprezy. Dlatego Rada Stała Mistrzostw podjeła decyzję o zmianie nazewnictwa naszego gremium na : Zarząd Ogólnopolski Mistrzostw Polski Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Szachach.

Nazwa została zmieniona, ale członkostwo w jej strukturach oraz działania organizacyjne pozostały niezmienne.

3. Przewodniczący Rady Paweł Dusza zaproponował zebranym osobom, że jest zamysł, aby powstała jakaś forma zapisu słownego i fotografii z 18 lat istnienia imprezy. Proponuje np. napisanie książki na ten temat z zebranych materiałów z mistrzostw z lat poprzednich (formy pisemne,anegdoty,zdjęcia itp)

Poprawiony: środa, 20 kwietnia 2016 20:04